زیرخاکی سه جلد سعید گل محمدی

ISBN:

Published:

Paperback


Description

زیرخاکی سه جلد  by  سعید گل محمدی

زیرخاکی سه جلد by سعید گل محمدی
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 7.79 Mb

خودت باش ، بی همتا می شوی .ساده باش ، عمیق می شوی .دوست داشته باش ، محبوب می شوی .به خود اعتماد کن ، باورت می کنند .سکوت پیشه کن ، همه چیز گویا می شود.بر خود حکومت کن ، از خود فراتر می آیی .نرم باش ، مقاوم خواهی شد .خالی شو ، پُر می شوی.قانع باش ،Moreخودت باش ، بی همتا می شوی .ساده باش ، عمیق می شوی .دوست داشته باش ، محبوب می شوی .به خود اعتماد کن ، باورت می کنند .سکوت پیشه کن ، همه چیز گویا می شود.بر خود حکومت کن ، از خود فراتر می آیی .نرم باش ، مقاوم خواهی شد .خالی شو ، پُر می شوی.قانع باش ، غنی می شوی .قضاوت نکن ، عادل می شوی .به تاریکی ذهن آگاه شو ، روشنایی ، وجودت را فرا می گیرد.تسلیم سرنوشت شو ، حاکم تقدیر می شوی .ضعف خود را بپذیر ، قوی می شوی .دخالت را رها کن ، هدایت آغاز می شود.سخنت را کوتاه کن ، تأثیرش زیاد می شود .ذهنت را در « هیچ کجا» متمرکز کن ،« همه چیز » در ذهنت جا می گیرد.از همه چیز رها شو ، صاحب همه چیز می شوی .ساکت شو، گویا می شوی .جاری باش ، پایدار می شوی.ببخش و رها کن ، همواره دارنده و برازنده ای.از ذهنیت خالی شو ، غرق در تفکر می شوی.تازه باش ، هر کهنه ای را نو می بینی .خالی از توقع شو ، همه توقعات برآورده می شود.جانت را دگر کن ، جهان دگر شود.غیر عادی باش ، عادی ها حیرت آور می شوند.آهسته رو ، سریع به مقصد می رسی .جهان را خوش ببین ، جانت خوش می شود .آرام باش ، همه چیز را آرام می بینی .با لذت کار کن ، کار تفریح می شود.بدی را با نیکی تلافی کن ، بر بدی غالب می شوی.به استقبال ناامنی برو ، ایمن می شوی .از خودنمایی دوری کن ، همه جا نمایان می شوی.از خطر فقر مهراس ، ثروتمند می شوی .آرزو را خزان کن ، بهار آرزو فرا می رسد .نیستی پیشه کن ، هستی فرا می رسد .بندۀ خدا باش ، آزاد می شوی .بیگانه با عادت باش ، با تازه ها یگانه می شوی.از خود تهی شو ، سراسر خود می شوی .مرگ را دریاب ، حس زندگی پدیدار می شود.فروتن باش ، فراتر می روی .خاکی باش ، آسمانی می شوی .از خود بیخود شو، هوشیار می شوی .بی رنگ باش ، هوشیار می شوی .خودت را از پیش پابردار ،جهان پیش پایت تسلیم می شود.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "زیرخاکی سه جلد":


eestigfx.eu

©2012-2015 | DMCA | Contact us